Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków skierowanych do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu  dla konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17.