W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20, publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20.

Ponadto informujemy, iż w ramach konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Dodatkowo publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20.

W związku z tym, że ww. lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.