Udostępniamy Listę projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej skierowanych do oceny w ramach Komisji Oceny Projektów. Planowany termin rozpoczęcia prac Komisji Oceny Projektów to 2.12.2019 r.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.