Czas na równy start dla maluchów z Kołobrzegu. Powstanie tam 88 miejsc dla przedszkolaków, oczywiście dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartą blisko 1,5 mln zł umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali Marszałek Olgierd Geblewicz i Członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska. Dzięki temu wsparciu powstaną m.in. szczególnie potrzebne miejsca dla maluchów z niepełnosprawnościami.

- Umożliwienie integracji w najbliższym otoczeniu, opieki i edukacji wśród rówieśników jest szczególnie potrzebne najmłodszym mieszkańcom Pomorza Zachodniego z niepełnosprawnościami. Brak miejsca w przedszkolach jest sporym problemem dla nich, ale i dla ich rodziców. Kołobrzeg, to nie jedyne miejsce gdzie pomogą środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Dedykowany 3 i 4 – letnim dzieciom projekt pozwoli na utworzenie 88 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg, m.in. w Przedszkolu Miejskim nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i w oddziale przedszkolnym przy SP nr 8.

- Projekt „Równy start” podniesienie kwalifikacje nauczycieli. To szansa na sfinansowanie studiów podyplomowych czy kursów kwalifikacyjnych w zakresie pedagogiki specjalnej, które umożliwiają pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami. – powiedziała Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Przyznane wsparcie pozwoli na wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz zakup profesjonalnych placów zabaw. Modernizację przejdą także sale i łazienki. Zakupione będą specjalistyczne pomoce dydaktyczne, nie zabraknie także zajęć hipoterapii i dogoterapii. W ramach projektu przez 12 miesięcy zostanie zapewnione finansowanie m.in. wynagrodzenia nauczycieli i pozostałej kadry zaangażowanej w działalność bieżącą nowych miejsc.

Projekt Gminy Miasta Kołobrzeg „RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg” jest realizowany w ramach Programu Regionalnego - Działanie 8.1 realizowanego przez Wojewódzki Urzad Pracy w Szczecinie. Jego całkowita wartość wynosi 1 745 391,60 zł, z czego dofinasowanie stanowi 1 483 493,00 zł. Rozstrzygnięty w lipcu tego roku konkurs pozwoli na realizację w sumie 38 projektów wspartych ponad 25 mln zł. Nowe miejsca dla przedszkolaków z niepełnosprawnościami powstaną m.in. w Kołobrzegu, Drawnie, Koszalinie i Szczecinie.

Warto przypomnieć, że dzięki rozstrzygnięcie poprzedniego konkursu w ramach działania 8.1 Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej jeszcze w 2016 r. umożliwiło wsparcie kwotą ponad 17 mln zł aż 26 beneficjentów. Te środki przyczyniły się do powstania nowych miejsc w przedszkolach m.in. w Choszcznie, Rymaniu, Osinie, Czaplinku czy Trzebiatowie.