Udostępniamy zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem aktualizacji było rozdzielenie dokumentu na cztery odrębne:

  1. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów objętych kwotami ryczałtowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r. wyłącznie dla projektów zakładających rozliczanie na podstawie kwot ryczałtowych;
  2. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów, które zakładają rozliczanie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r. wyłącznie dla projektów, których budżet opiera się o rzeczywiście ponoszone wydatki.
  3. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów objętych kwotami ryczałtowymi oraz stawkami jednostkowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 obowiązująca od 16.12.2020 r. wyłącznie dla projektów zakładających rozliczanie na podstawie kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych;
  4. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów, które zakładają rozliczanie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków oraz stawek jednostkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 obowiązująca od 16.12.2020 r. wyłącznie dla projektów, których budżet opiera się o rzeczywiście ponoszone wydatki oraz stawki jednostkowe.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z załącznikami