Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w ramach Działania 8.10

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.

Link: