W związku z zakończonym w dniu 30 maja 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 ogłoszonego w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany szczegółowy harmonogram oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1).

Link: