W związku z zakończonym w dniu 30 maja 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 ogłoszonego w ramach Działania 6.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków.

Link: