Na zdjęciu wózekinwalidzki
Komisja Europejska docenia nasze społeczne działania. Projekt „Dobre wsparcie” znalazł się w ścisłym finale konkursu REGIO Stars 2019. We wtorek, 9 lipca 2019 r. zespół projektowy odebrał w Brukseli nominację. Do tej pory partnerska  współpraca zaowocowała otwarciem mieszkań wytchnieniowych w Szczecinie i Kołobrzegu, organizacją cyklicznych szkoleń dla opiekunów osób  niesamodzielnych, dofinansowaniem remontów mieszkań osób zależnych czy rozwojem sąsiedzkich usług opiekuńczych. Prowadzone są też prace nad wdrażaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym telecentrum. Finał konkursu w październiku, a już 17 lipca kolejne szkolenia w mieszkaniu modelowym.
 

„Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Nauka dla Środowiska, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

„Pierwszy raz wyjechałem z domu”
Jednym z przykładów zrealizowanych działań projektowych są mieszkania wytchnieniowe w Kołobrzegu i Szczecinie, prowadzone Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
 
W Szczecinie 4-pokojowe mieszkanie wytchnieniowe zlokalizowane jest przy  ul. Księcia Barnima III Wielkiego 22. Pomoc w nim znajdą rodziny oraz najbliżsi, sprawujący opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub dorosłą osobą niesamodzielną.

O potrzebie utworzenia takiego miejsca mówili podczas otwarcia opiekunowie i sami mieszkańcy. – Można odpocząć i porozmawiać z ludźmi – powiedział pan Zbyszek. – Pierwszy raz wyjechałem z domu – dodał pan Marian. – Zawsze marzyłam o takim ośrodku, w którym mogłabym zostawić pod opieką dziecko. Jako mama dziecka  niepełnosprawnego nie doczekałam się, bo syn zmarł w ubiegłym roku, ale wiem, że to ogromna pomoc dla rodzin i osób niepełnosprawnych – opowiadała pani Gabriela, która dziś opiekuje się mieszkańcami i dzieli się z nimi dobrą energią.


Każdy ma inne zadanie do wykonania


Przygotowanie mieszkań wytchnieniowych to nie jedyne zadanie realizowane w ramach projektu „Dobre wsparcie”. Od 1 stycznia 2018 r. Fundacja Nauka dla Środowiska (lider) we współpracy z trzema partnerami: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego tworzą ofertę usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz ich rodzin.
 
Lider projektu, Fundacja Nauka dla Środowiska, oprócz zadań administracyjnych, odpowiada za wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. telecentrum) oraz dofinansowanie remontów mieszkań osób zależnych, tak by likwidować bariery architektoniczne. Zadania Caritas  skierowane są do osób niesamodzielnych, zależnych od innych.  To m.in.: opieka wytchnieniowa, sąsiedzkie usługi opiekuńcze czy prowadzenie poradnictwa psychologicznego. W tej części projektu udzielane wsparcie zależy m.in. od kryterium dochodowego.
 
 

Pomoc pielęgniarki i architekta


Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego obejmują kilka obszarów. To szkolenia dla opiekunów i rodzin osób z różnymi typami niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej. Prowadzone są one w specjalnie przygotowanym mieszkaniu przy ulicy Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie. Mieszkanie przystosowane jest do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. W pokoju umieszczono również specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne z geriatrycznym manekinem pielęgnacyjnym, na którym można uczyć się podawania insuliny, pomiaru poziomu cukru czy zmian opatrunku i pielęgnacji odleżyn.

Oprócz możliwości obejrzenia przydatnych rozwiązań w mieszkaniu modelowym, ROPS oferuje również indywidualne poradnictwo architektoniczne. W Ośrodku dowiemy się, jak dostosować konkretne mieszkania do potrzeb osoby niesamodzielnej. W przypadku dalszej kwalifikacji, wykonywany jest projekt architektoniczny. W indywidualnych przypadkach, lider projektu kwalifikuje mieszkanie do remontu. Do tej pory przygotowano 16 takich projektów.


Przyjdź po „Dobre wsparcie” 17 lipca 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  organizuje 17 lipca br. kolejne szkolenie dla opiekunów i wolontariuszy zajmujących się osobami wymagających na co dzień  wsparcia i stałej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez magistra pielęgniarstwa ze specjalizacją z pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Uczestnicy szkoleń uczą się jak zmierzyć poziom cukru, jak dbać o założoną sondę żołądkową oraz jak prawidłowo podać przez nią posiłek. Zajęcia odbywają się w specjalnie zaprojektowanym modelowym mieszkaniu przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie.

W trakcie kilkugodzinnego szkolenia przekazywana jest uczestnikom także podstawowa wiedza dotycząca schorzeń przewlekłych i ich skutków dla zdrowia, komunikacji z podopiecznym, organizowania czasu wolnego i pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia. Na zajęciach prezentowany jest także sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobie zależnej np. fotel geriatryczny, środki przeciwodleżynowe, drobny sprzęt wspierający samodzielność.

Za każdym razem zakres przekazywanej wiedzy dostosowany jest do potrzeb opiekunów.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o kontakt z Ewą Dziekan (tel. 91 42 53 655 lub mail:  wsparcie@wzp.pl). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Przewidziano również zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek.  Szkolenie odbywa się w  godzinach 9-15 w Szczecinie.

 

Baza dostępności


ROPS odpowiada także za stworzenie Regionalnego Portalu Informacyjno-Doradczego wraz z bazą dostępności obiektów użyteczności publicznej. Baza będzie aktywną wyszukiwarką, dzięki której zarówno opiekunowie osób niesamodzielnych, jak i osoby niesamodzielne będą mogły sprawdzić dostępność obiektów publicznie użytecznych w zakresie m.in. niwelowania barier architektonicznych, udogodnień istniejących w obiekcie.

Baza wiedzy: dobrewsparcie.wzp.pl
 

Cenne fundusze

 
Projekt „Dobre wsparcie” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 8,5 mln zł (wkład Europejskiego Funduszu Społecznego). Jest realizowany od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Wsparciem ma zostać objętych łącznie 600 osób z województwa zachodniopomorskiego.
 
REGIOSTARS za najbardziej innowacyjne projekty regionalne
Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby  mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy.

Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia przyszłości unijnej polityki regionalnej. Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich, których zadaniem będzie ogłoszenie zwycięzców. Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt za pośrednictwem internetu. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.
 
Ceremonia rozdania nagród REGIOSTARS 2019 odbędzie się 9 października.
 

Poznaj projekty, wybierając jedną z kategorii.

Na projekt „Dobre wsparcie” (tytuł projektu w języku angielskim Good support) można głosować w kategorii 3 "Zwalczanie nierówności i ubóstwa"  (Combatting inequalities and povert). Projekt walczy o nagrodę publiczności.