Prezentujemy zestaw wskaźników przygotowywany w ramach corocznej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w obszarach, na które w największym stopniu wpływa lub będzie wpływać interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w perspektywie finansowej 2014-2020. Wskaźniki koncentrują się na zagadnieniach demograficznych, wybranych zagadnieniach gospodarczych, rynku pracy, edukacji i wykształceniu oraz zagadnieniach związanych z włączeniem społecznym.