Udostępniamy w dniu 20.01.2020 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 w wersji 1.1 z dnia 17.01.2020 r.

Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione w tabeli Rejestr zmian.

Zmianie uległy również załączniki do Regulaminu konkursu nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu  oraz nr 7.18 Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu. 

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia opublikowania informacji na stronie internetowej.

Konkursy: 
RPO 6.8

6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych

zakonczony
od 02.01.2020 do 03.02.2020