Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu 30.10.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8, wersja 1.1 z dnia 30.10.2017 r.

UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy m. in. zapisy w punktach 4.5 oraz 5.3, zamieszczono załącznik nr 7.14 oraz usunięto załącznik nr 7.1.2. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje 30.10.2017 r. Listę sprawdzającą dla projektodawców pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17.

LINK: