Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu 10.11.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8, wersja 1.2 z dnia 10.11.2017 r.

UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy m. in. zapisy w punktach 4.5 oraz 5.3.

Aktualizacja dotyczy zmian technicznych i doprecyzowania zapisów w Regulaminie konkursu.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.

Załączniki do Regulaminu konkursu nie uległy zmianie.

LINK: