Udostępniamy zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 w wersji 1.2 z dnia 27.11.2018 r.

W Regulaminie nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej w ogłoszeniu tabeli.

Konkursy: 
RPO 8.1

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

zakonczony
od 06.11.2018 do 03.12.2018