Udostępniamy w dniu dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2020 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8 („Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”) wersja 1.1. z dnia 17 grudnia 2020 r.
Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.

Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K66/20