Udostępniamy w dniu dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2020 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8 ( „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”), wersja 1.1 z dnia 17.12.2020 r.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.

Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20