Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 8.06.2018 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.6, wersja 1.2 z dnia 08.06.2018 r.

UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległo brzmienie wskaźnika rezultatu w punkcie 3.4.3.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.

Konkursy: