Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu 18.05.2018 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.6, wersja 1.1 z dnia 08.05.2018 r.

UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy m. in. zapisy w punktach 3.2.4, 4.1.3.1, 4.1.3.5, 4.2.2.6, 4.2.4, 5.2.4 oraz 5.2, zmianie uległa numeracja załączników oraz dodano załącznik nr 7.16 oraz nr 7.17.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.