Udostępniamy zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 w wersji 1.1 z dnia 26.04.2019 r.

Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione w tabeli Rejestr zmian.

Zmienie uległ również załącznik nr 3 do Opisu Wdrażania Podmiotowego Systemu Finasowania w Województwie Zachodniopomorskim, który stanowi załącznik nr 7.18 do Regulaminu konkursu.

Numer naboru: RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19