W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować projekty, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 przedstawiamy zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania. Aktualizacja po zwiększeniu alokacji na konkurs.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 

link