W związku zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację  Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzje o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18.

 

link