Termin:

16.05.2019
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 18.04.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Kiedy?

  • 16 maja 2019 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  realizujących projekty.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 8 maja 2019 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że rekrutacja może być zakończona wcześniej. 

Ilość miejsc jest ograniczona (20 miejsc na szkolenie), decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.