Termin:

14.10.2019
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 25.09.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Dostępność stron www dla osób niepełnosprawnych, w tym redagowanie oraz pisanie tekstów zgodnie z zasadą WCAG 2.0”- Szczecin

Kiedy?

  • 14 października 2019 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41   – Sala Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej – parter

Forma:

  • szkolenie w formie warsztatu

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 7 października 2019 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie do dwóch osób z instytucji, przy czym w przypadku dużej ilości osób zainteresowanych szkoleniem, uczestniczyć będzie mogła tylko jedna z każdej instytucji.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. tworzenia i publikowania dostępnych treści na stronie internetowej dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie, w tym uwarunkowań prawnych (polskich i unijnych) związane z dostępnością, narzędzi edytorskich pod względem możliwości stosowania zaleceń związanych z dostępnością, itp. zgodnie z zasadą WCAG 2.0.