Termin:

28.05.2018
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 14.05.2018

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Kiedy?

  • 28 maja 2018 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Filia Koszalin, ul. Słowiańska 15a, sala konferencyjna (pok. 50, IV p.)

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 21 maja 2018 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.

Cel spotkania:

zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl