Termin:

19.04.2018
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 04.04.2018

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Kiedy?

  • 19 kwietnia 2018 r., w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020.

Zwracamy się z prośbą o oddelegowanie na spotkanie tych osób, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie. Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 13.04.2018 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Cel spotkania:

zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl