Termin:

12.10.2017
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 27.09.2017

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne RPO WZ 2014-2020.

 

Kiedy?

  • 12 października 2017 r., w godz. 11:00-14:00 

Gdzie?

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – ul. Mickiewicza 41, sala konferencyjna

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych Działaniem 6.8.

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 9 października 2017 r. do godz. 12:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

 

Cel spotkania:

Celem spotkania informacyjnego jest omówienie typu projektów: Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl