Termin:

29.10.2015
, godz.
9:00 - 12:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 08.10.2015

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. "Fundusze Europejskie – perspektywa 2014-2020".

Kiedy

 • 29 października 2015 r. (czwartek)
  godz. 9:00 – 12:00

Gdzie

 • Urząd Miejski w Resku
  ul. Rynek 1
  72-315 Resko

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do skierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców z gmin Maszewo i Resko.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (za pomocą komputera bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: lpi@gryfice.pl lub zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 91 384 64 50. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
tel. 91 384 64 50
e-mail: lpi@gryfice.pl

Program spotkania

 • 09:00 – 09:15 Rejestracja Uczestników
 • 09:15 – 10:00 Środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 • 10:00 – 10:45 Środki finansowe w ramach:
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 • 10:45 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 12:00 Środki finansowe w ramach:
  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  - Inicjatywy JEREMIE