Termin:

10.05.2018
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 16.04.2018

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Kiedy?

  • 10 maja 2018 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – ul. Ruszczyca 16

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020.

Termin przesyłania zgłoszeń ustalono na 27.04.2018 r. Jednakże, w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów RPO WZ oraz ograniczoną liczbą miejsc, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona z dniem 19.04.2018 r.

Cel spotkania:

zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl