Termin:

04.10.2017
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 13.09.2017

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków EFS”w ramach RPO WZ 2014-2020

Kiedy?

  • 4 października 2017 r., w godz. 9:00-16:00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – ul. Mickiewicza 41, sala konferencyjna

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn.27 września 2017 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień,itp.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl