Termin:

21.11.2019
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 07.11.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS

Kiedy?

  • 21 listopada 2019 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Termin przesyłania zgłoszeń ustalono do  dn. 15 listopada 2019 r. do godz. 10:00. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja zostaje zakończona z dniem 13.11.2019 r.  o godz. 15.00.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!

 

 

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. jest zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości i nadużyć do jakich może dojść w trakcie realizacji projektu, jak również przygotowania się do kontroli.