Termin:

28.05.2019
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 06.05.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  z zakresu przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.

Kiedy?

  • 28 maja 2019 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 17 maja 2019 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie wniosku o płatność. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie do dwóch osób z instytucji, przy czym w przypadku dużej ilości osób zainteresowanych szkoleniem, uczestniczyć będzie mogła tylko jedna z każdej instytucji.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.