Termin:

17.06.2019
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 29.05.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Kiedy?

  • 17 czerwca 2019 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie– Filia Koszalin, ul. Słowiańska 15a, sala konferencyjna (pok. 50, IV p.)

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zgłoszenia na szkolenienależy przesyłać do dn. 11 czerwca 2019 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. najważniejszych zmianach, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, nowych obowiązkach administratora danych osobowych, zasadach przetwarzania danych osobowych, powoływania inspektora ochrony danych osobowych, itp.