Termin:

07.06.2018
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 21.05.2018

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Kiedy?

  • 7 czerwca 2018 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – ul. Ruszczyca 16

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 30 maja 2018 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.

Organizator   będzie  informował  drogą  elektroniczną o  zakwalifikowaniu  się do    udziału w  szkoleniu. Informacja  zostanie  wysłana  tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

Cel spotkania:

zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl