Termin:

12.02.2019
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 23.01.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (typ 3) RPO WZ 2014-2020. Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19

Kiedy?

  • 12 lutego 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00

Gdzie?

  • sala konferencyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych Działaniem 7.6.

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do 8 lutego 2019 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Cel spotkania:

  • omówienie kryteriów obowiązujących w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczegolną uwagę
  • przedstawienie roztrzygnięć poprzedniego konkursu, w tym omówienie najczęściej popełnianych błędów merytorycznych

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl