Termin:

09.08.2019
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 24.07.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 RPO WZ 2014-2020.

 Ogłoszenie nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: https://www.wup.pl/rpo/announcements/rpzp-06-06-00-ip-02-32-k5319/

Kiedy?

9 SIERPNIA 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00

Gdzie?

sala konferencyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych Działaniem 6.6.

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do 5 SIERPNIA 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Cel spotkania:

  • omówienie kryteriów obowiązujących w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczegolną uwagę
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów merytorycznych

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl