Regulamin Komisji Oceny Projektów WUP dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych w ramach naborów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach RPO WZ 2014-2020. Niniejszy dokument określa zasady wyboru ekspertów oraz skład Komisji Oceny Projektów, a także sposób jej organizacji, zadania i zasady pracy.

Wersja obowiązująca od 28.11.2018

Regulaminy Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z załącznikami

Załączniki

application/zip
Regulamin

prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla naborów przewidujących poprawę wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności przed etapem oceny płaszczyzny wykonalności w wersji 1.0.

1.31 MB
application/zip
Regulamin

prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla naborów nieuwzględniających poprawy wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności w wersji 1.6

721.66 KB

Pozostałe dokumenty