Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dziennych domów opieki medycznej.

 

Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 31 sierpnia 2015 r. do dnia 30 października 2015 r. 

 

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących lokalizacjach:

  • 7 sierpnia 2015 r. - Warszawa
  • 14 sierpnia 2015 r. - Gdańsk
  • 4 września 2015 r. - Kraków
  • 18 września 2015 r. - Poznań