W związku  z rozstrzygnięciem IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 publikujemy Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Jednocześnie publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętej IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22.