Udostępniamy zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 w wersji 1.1 z dnia 14.08.2019 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.