Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 w wersji 1.2 z dnia 16.04.2018 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w tabeli.