Najważniejszym dokumentem jest Plan Ewaluacji przygotowywany na cały okres realizacji Programu, czyli na lata 2014-2020. Plan wskazuje, „co, kiedy i jak” powinno zostać zbadane, aby we właściwym czasie otrzymać odpowiednie informacje na temat jakości, skuteczności i efektów zarządzania i wdrażania Programu Regionalnego. 

Wersja obowiązująca od 27.03.2023

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym ostatni raz Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został przyjęty uchwałą nr 6/23 Komitetu Monitorującego Program Regionalny w dniu 27 marca 2023 roku.

Pozostałe dokumenty