Termin:

30.10.2020
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 16.10.2020

Zapraszamy na szkolenie online pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  z zakresu kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków EFS. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień.

  • Termin szkolenia:

30 października 2020 r. online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

  • Forma: warsztatowa
  • Czas trwania: 09:00 – 16.00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz elektroniczny, dostępny po kliknięciu TUTAJ, do dnia 26 października br. do godziny 11:00.

Rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie do dwóch osób z instytucji, przy czym w przypadku dużej ilości osób zainteresowanych szkoleniem, uczestniczyć będzie mogła tylko jedna z każdej instytucji.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail, w dniu szkolenia, zostanie wysłany do Państwa link do spotkania na platformie Microsoft Teams, dzięki któremu dołączą Państwo do szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy z uczestników musi posiadać komputer wyposażony w kamerę i mikrofon.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod adresem email rafal_rosinski@wup.pl lub numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!