Termin:

04.10.2018 do 05.10.2018
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 12.09.2018

Informacje o spotkaniu

„Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Kiedy?

  • 4-5.10.2018 r. , w godz. 09.00:16.00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Filia Koszalin, ul. Słowiańska 15a, sala konferencyjna (IV p.)

Dla kogo?

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 26 września 2018 r. do końca dnia, na adres efs@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie do dwóch osób z instytucji, przy czym w przypadku dużej ilości osób zainteresowanych szkoleniem, uczestniczyć będzie mogła tylko jedna z każdej instytucji.

Ilość miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia listy uczestników (w pierwszej kolejności kwalifikuje się osoby/instytucje, które do tej pory nie skorzystały jeszcze z bezpłatnego szkolenia w tym temacie, organizowanego przez WUP w Szczecinie, w dalszej kolejności, decyduje czas przesłania zgłoszenia).

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. W przypadku braku wiadomości i wątpliwości, co do uczestnictwa proszę się skontaktować z organizatorem przed dniem szkolenia.

Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. pracownikami Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Cel spotkania:

Zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień, a także wiedzy nt. księgowości, w tym księgowania wydatków związanych z realizacją projektów, itp.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl