Regulamin Komisji Oceny Projektów WUP dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych w ramach naborów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach RPO WZ 2014-2020. Niniejszy dokument określa zasady wyboru ekspertów oraz skład Komisji Oceny Projektów, a także sposób jej organizacji, zadania i zasady pracy.

Wersje obowiązujące regulaminów Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z załącznikami

Załączniki

application/zip
Regulamin - wersja obowiązująca od 29.12.2022

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla konkursów, które nie zostały podzielone na rundy i naborów w podziale na rundy (jeśli dotyczy) nieuwzględniających poprawy wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności w wersji 1.10

1.05 MB
application/zip
Regulamin - wersja obowiązująca od 18.03.2022

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla konkursów, które nie zostały podzielone na rundy i naborów w podziale na rundy (jeśli dotyczy) nieuwzględniających poprawy wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności w wersji 1.9

1.01 MB
application/zip
Regulamin - wersja obowiązująca od 30.09.2021

prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 dla naborów przewidujących poprawę wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności przed etapem oceny płaszczyzny wykonalności w wersji 1.2

711.82 KB
application/zip
Regulamin - wersja obowiązująca od 30.09.2021

prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla naborów nieuwzględniających poprawy wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności w wersji 1.8

1017.94 KB
application/zip
Regulamin - wersja obowiązująca od 5.02.2020

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 dla naborów przewidujących poprawę wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności przed etapem oceny płaszczyzny wykonalności w wersji 1.1

696.06 KB
application/zip
Regulamin - wersja obowiązująca od 23.12.2019

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 dla naborów nieuwzględniających poprawy wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności

1.26 MB
application/zip
Regulamin - wersja obowiązująca od 07.06.2019

prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla naborów przewidujących poprawę wniosków w zakresie kryteriów wykonalności przed etapem oceny płaszczyzny jakości w wersji 1.0.

1.33 MB
application/zip
Regulamin - wersja obowiązująca od 28.11.2018

prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla naborów nieuwzględniających poprawy wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności w wersji 1.6

721.66 KB
application/zip
Regulamin - wersja obowiązująca od 28.11.2018

prac Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla naborów przewidujących poprawę wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności przed etapem oceny płaszczyzny wykonalności w wersji 1.0.

1.33 MB

Pozostałe dokumenty