W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach II rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, publikujemy listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.