Termin:

18.08.2017
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 26.07.2017

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ 2014-2020

Kiedy?

  • 18 sierpnia 2017 r., w godz. 9:00-16:00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna (127)

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 9 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl