Termin:

21.03.2017
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 17.03.2017

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych  RPO WZ 2014-2020

Kiedy?

  • 21 marca 2017 r., w godz. 11:00-14:00 

Gdzie?

  • w sali na IV pietrze Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych Działaniem 8.10

Zwracamy się z prośbą o oddelegowanie na spotkanie tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w pracę nad wnioskiem .Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 14.03.2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza zgłoszeniowego.

 

Cel spotkania:

  • omówienie kryteriów obowiązujących w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczegolną uwagę
  • przedstawienie roztrzygnięć poprzedniego konkursu, w tym omówienie najczęściej popełnianych błędów merytorycznych

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl