Termin:

23.05.2017
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 12.05.2017

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ 2014-2020. 

Typ 1 projektu: Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych).

Typ 2 projektu: Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Typ 3 projektu: Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych polegające na tworzeniu miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kiedy?

  • 23 maja 2017 r., w godz. 11:00-14:00 

Gdzie?

  • sala konferencyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych Działaniem 7.6

Zwracamy się z prośbą o oddelegowanie na spotkanie tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w pracę nad wnioskiem .Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 22.05.2017 r. do godz. 10:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza zgłoszeniowego.

 

Cel spotkania:

  • omówienie kryteriów obowiązujących w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę
  • przedstawienie roztrzygnięć poprzedniego konkursu, w tym omówienie najczęściej popełnianych błędów merytorycznych

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl