Termin:

13.06.2017
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 22.05.2017

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów,uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona. Kolejne szkolenie z zakresu realizacji zamówień publicznych w projektach EFS odbędzie się w miesiącu lipcu br. Serdecznie zapraszamy.

Kiedy?

  • 13 czerwca 2017 r., w godz. 9:00-16:00 

Gdzie?

  • sala konferencyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 6 czerwca 2017 r. do godz. 14:00 ( REKRUTACJA ZAKOŃCZONA), na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl