Serdecznie zapraszamy instytucje zaangażowane we wdrażanie instrumentów finansowych na terenie Pomorza Zachodniego do udziału w zespole ds. instrumentów finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, który został utworzony w celu dyskusji założeń instrumentów finansowych planowanych do wdrożenia w perspektywie finansowej 2021-2027.

Spotkanie zespołu zaplanowane zostało na dzień 14 września 2021 roku, na godzinę 12:00 i odbędzie się w formie online na platformie ZOOM.

Przedstawiciele podmiotów zainteresowanych udziałem w spotkaniu proszeni są o dokonanie w terminie do 10 września 2021 roku zgłoszenia poprzez przesłanie na adres instrumentyfinansowe@wzp.pl formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) zawierającego: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłany link do spotkania oraz materiały robocze.

W celu sprawnego przeprowadzenia spotkania wprowadzony zostaje limit uczestników reprezentujących daną instytucję do dwóch osób.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr telefonu:  (91) 44 11 697.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w zespole ds. instrumentów finansowych

Formularz zgłoszeniowy do udziału w zespole ds. instrumentów finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w dniu 14 września 2021 roku

43.39 KB